JAM Systematic – World Sectors: Edistyksellinen ja tehokas tapa sijoittaa maailman osakemarkkinoille

JAM Advisors lanseerasi 27.3. JAM Systematic – World Sectors -rahaston, joka tarjoaa edistyksellisen ja tehokkaan tavan sijoittaa maailman osakemarkkinoille. Rahaston herätti suuren kiinnostuksen ja keräsi avaukseensa yli 22 miljoonan euron pääomat eturivin kotimaisilta säätiöiltä, perheiden sijoitusyhtiöiltä sekä instituutioilta.

Nykymaailmassa yritysten toimintaedellytykset riippuvat yhä enemmän globaaleista trendeistä kuin paikallisista olosuhteista, joten pelkkä maantieteellinen hajautus ei enää tarjoa tehokkainta tapaa hajauttaa sijoituksia. Tehokkaampaan tuotto-riski-tasoon päästään sijoittamalla taloussyklin eri vaiheissa parhaiten menestyviin globaaleihin toimialoihin, eikä pelkästään allokoimalla eri maiden osakemarkkinoiden välillä.

JAM Systematic – World Sectors -rahaston sijoitusstrategia pohjautuu JAM Advisorsin kehittämään algoritmiin, jonka avulla sijoitukset toteutetaan parhaimman tuottopotentiaalin omaaviin toimialoihin globaalisti. Algoritmi tunnistaa systemaattisesti osakemarkkinoiden trendit ja niiden voimakkuudet eri aikajaksoilta. Tämän pohjalta rahastoon valikoituu, Maailma-indeksin (MSCI World) muodostavista toimialoista, aina viisi parhaiten pisteytyvää toimialaa. Malli perustuu vahvaan tieteelliseen tutkimukseen ja JAM Advisorsin kykyyn käsitellä ns. big dataa tehokkaasti. Tieteellisten tutkimusten toistaminen ja mallintaminen uusimmalla datalla ovat vahvistaneet teorian toimimista käytännössä.

Systemaattisen salkunhoidon suurin etu on objektiivisuus päätöksenteossa. Algoritmi käsittelee suuria määriä informaatiota ja toimii loogisesti saatujen tulosten pohjalta. Systemaattisuus ja big datan tehokas analysointi mahdollistavat nopean reagoinnin muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Rahaston sisältämät toimialat ja allokaatio tarkistetaan viikkotasolla. Algoritmin avulla vältetään reagointi markkinoiden lyhytaikaiseen kohinaan ja keskitytään merkittävämpiin trendeihin. Rahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisiin toimialohin sijoittaviin ETF-rahastoihin ja indeksirahastoihin, jotka täyttävät määritellyt laadulliset kriteerit, kuten alhaisen kustannustason ja tehokkaan kaupankäynnin.

Rahastoa hallinnoi Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii JAM Advisors Oy. Rahasto on erikoissijoitusrahasto, koska se voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista rajoituksista koskien esimerkiksi rahaston sijoituskohteita ja varojen hajauttamista. Rahastoyhtiön ja rahaston salkunhoitajan toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Rahaston säännöt sekä rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla JAM Advisors Oy:ltä.

About the author

Leave a Reply