Joulukuun markkina­katsaus

Joulukuu viimeisteli erittäin heikoksi muodostuneen vuoden laajamittaisella laskulla kaikissa riskipitoisissa omaisuuslajeissa. Osakemarkkinat olivat suurin kärsijä joulukuussa ja esimerkiksi MSCI World Net TR indeksi laski kuukauden aikana 7,6 % dollareissa mitattuna. Vuosi 2018 oli maailman indeksille heikoin sitten vuoden 2008 ja sen vuosituotoksi kirjattiin – 8.7 % dollareissa ja – 4.2 % euroissa mitattuna. Joulukuun matala kaupankäyntiaktiivisuus näkyi kurssien heiluntana ja huolimatta kuukauden viimeisten päivien yli 5 % kurssinoususta esimerkiksi S&P 500 Net TR indeksi päätti kuukauden yli 9 % pakkaselle. Euroopassa lasku ei ollut ihan yhtä voimakasta joulukuussa, mutta STOXX 600 Net TR indeksi päätti kuukauden kuitenkin 5.5 % miinukselle, mikä painoi sen vuosituoton – 10.8 %:iin. Pohjoismaissa lasku oli hiukan vähäisempää MSCI Nordic Net TR indeksin laskiessa kuukauden aikana 4.1 % ja vuoden 2018 aikana 7.6 %. Suomalaiset osakkeet olivat pohjolan turvasatama 3.3 % laskullaan ja – 3.9 % vuosituotollaan. Kehittyvien markkinoiden vuosi oli ruma (- 14.6 % dollareissa), mutta toisin kuin kehittyneet markkinat, ne pärjäsivät loppuvuoden aikana huomattavasti paremmin. Esimerkiksi MSCI EM Net TR indeksi laski joulukuussa ”vain” 2.7 %.

USA on ollut globaalin talouden veturi Euroopan kulkiessa ongelmista toisiin, mutta nyt myös USA:n talouskasvu alkaa olla uhattuna. Luottamustutkimukset osoittavat odotusten heikkenevän ja varsinkin asuntokauppa yskii jo pelottavasti. Kauppasodan vaikutukset alkavat siis vaikuttaa jo vahvimpiinkin pelureihin. USA:n keskuspankki joutuikin jo tunnustamaan heikentyneet tulevaisuuden odotukset ja pehmentämään koronnosto-odotuksia alkavalle vuodelle selvästi.

Riskisentimentin heikkous näkyi joulukuussa myös yrityslainoissa ja VIX indeksissä. USA:ssa heikkolaatuisten yrityslainojen riskipreemiot nousivat jo lähelle 5 % tasoja ja VIX indeksi päätti vuoden 25:een käytyään jouluaattona jopa 36:ssa.

Vuosi 2018 jää historiaan ja käännämme katseemme vuoteen 2019. Viime kuukausien suurimmat epävarmuustekijät ovat yhä ratkaisematta, mutta niiden ollessa pitkälti poliittisia, ainakin ratkaisuyrityksiä voidaan nähdä nopeastikin. Osakemarkkinoiden lasku on tehnyt monista yrityksistä todella edullisia ja potentiaalisia yritysostokohteita. On muistettava että tuloskasvu nousee esimerkiksi USA:ssa yli 20 %:iin ja Euroopassakin noin 10 %:iin. Nousseet riskipreemiot tekevät myös yrityslainoista entistä houkuttelevampia. Sijoitusmarkkinat ovat tehokkaita hinnoittelemaan reaalitalouden muutoksia ennalta. Paljon huonoja uutisia onkin jo hinnoissa ja mikäli tilanne ei eskaloidu entisestään tai kääntyy jopa parempaan, on kurssinousulle jälleen hyvin tilaa.

Korjausliike jatkui rajuna joulukuussa, mutta samaan aikaan riski talouskasvun heikkenemisestä pysyi korkealla, minkä takia emme nosta vielä osakeallokaatiotamme. Laskimme marraskuussa osakepainoa vähentämällä selvästi USA:n painoa. Samalla nostimme kehittyvien markkinoiden painon takaisin neutraaliksi. Tämä osoittautui erittäin hyväksi liikkeeksi ja jatkamme tällä osakeallokaatiolla, missä myös Eurooppa on alipainossa. Tarkkailemme yrityslainamarkkinaa ja pyrimme löytämään hyvän ostoajankohdan. Haemme salkkuihin vakautta korkosijoitusten sijaan reaaliomaisuutta ylipainottamalla.

About the author