Tammikuun markkina­katsaus

Vuodenvaihde toimi peilinä joulukuun ja tammikuun markkinaliikkeiden osalta. Joulukuussa eniten kärsineet omaisuuslajit ja toimialat olivat tammikuussa suurimpia nousijoita, vaikka nettokassavirrat riskipitoisimpiin sijoituskohteisiin olivatkin vielä negatiivisia. Sentimentti on parantunut vuodenvaihdetta edeltäviltä tasoilta selvästi ja esimerkiksi VIX-indeksi on laskenut jo 16 tasoille. Viimeaikaisia liikkeitä voidaan kuitenkin pitää lähinnä erittäin ylimyydystä tilanteesta palautumisena ja vasta lähitulevaisuus näyttää, kuinka kestävällä pohjalla markkinoiden elpyminen on. Erittäin rohkaisevaa on kuitenkin esimerkiksi se, että käteisen osuus sijoittajien kokonaisvarallisuudesta on korkealla ja osakeallokaatiot vastaavasti matalia.

Osakemarkkinoiden nousu oli todella voimakasta tammikuussa ja nousun kärjessä loistivat kehittyvien markkinoiden osakkeet, jotka nousivat MSCI Daily Emerging Markets Net TR indeksillä mitattuna euroissa 8,77 %. USA:n S&P 500 indeksin osakkeet seurasivat hyvänä kakkosena 7,99 % tuotoillaan, eikä Euroopankaan STOXX 600 indeksin 6,32 % tuotto jäänyt paljon heikommaksi. Pohjoismaiset osakkeet nousivat kuukauden aikana 5,20 % ja suomalaiset osakkeet olivat jälleen pohjoismaiden parhaita 8,15 % tuotoillaan.

Olemme kirjoitushetkellä USA:n osalta tuloskauden puolivälissä ja Euroopassakin raportointikausi on saatu käyntiin. Globaali kasvun hiipuminen näkyi Q4 tulosodotusten maltillisina korjauksina alaspäin ennen tuloskauden alkua ja näyttää siltä, että nämä odotukset lyödään muutamalla prosentilla. Tuloskasvu asettuu neljännellä kvartaalilla USA:ssa noin 15 %:iin ja myynnin kasvu 6 %:iin. Euroopassa lukuihin liittyy vielä paljon epävarmuutta, mutta tuloskasvu näyttää tällä hetkellä 6 %:ia ja myynnin kasvu 8 %:ia. Vuodelle 2019 tuloskasvuksi USA:ssa ennustetaan Bloombergin konsensusodotusten mukaan 5 %:ia ja Euroopassa 6 %:ia, eli selvästi edellisiä vuosia heikompia kasvuvauhteja.

Loppuvuoden suurimpia yllätyksiä ja muutoksia finanssimarkkinoilla oli FED:in kelkan kääntyminen aiemmin kommunikoidusta korkojen nostosyklistä odottavalle kannalle. Neljä odotettua koronnostoa vuodelle 2019 on muuttunut yhdeksi koronnostoksi kesällä ja sen seurauksena USA:n pitkät korot ovat nopeasti laskeneet selvästi alle 3 % -tason. Tämä heijastaa myös talouskasvuun liittyviä epävarmuustekijöitä ja on linjassa mm. nopeasti laskevien luottamuslukujen ja talouden aktiviteettia ennustavien mittareiden kanssa. Osakemarkkinat vaikuttavat kuitenkin ainakin vielä sivuuttavan nämä huolet.

Hyödyimme mallisalkussamme neutraaliin painoon nostamiemme kehittyvien markkinoiden vahvasta noususta tammikuussa. Alipainossa pitämämme Eurooppa oli jälleen heikoin alueellinen markkina. Poikkeuksellisena valopilkkuna Euroopassa loistivat suosimamme listatut kiinteistöyhtiöt, jotka nousivat kuukauden aikana yli 10 %. Myös korkopuolella riskipitoiset sijoituskohteet tuottivat vahvasti tammikuussa ja jatkamme myös niissä kehittyvien markkinoiden suosimista. Nopeasti laskeneet korot nostivat myös turvallisten korkosijoitusten tuottoja, jolloin niiden tulevaisuuden tuotto-odotukset muuttuivat entistäkin huonommiksi. Näiden korkosijoitusten sijaan haemme vakautta mallisalkkuihimme reaaliomaisuutta ylipainottamalla.

About the author