Huhtikuun markkina­katsaus

Vuosi 2019 etenee positiivisella vireellä ja kaikkien merkittävien ongelmakohtien ratkaisuja tunnutaan vain työnnettävän eteenpäin ilman vaikutusta sentimenttiin. Vahva alkuvuosi on yleensä ollut merkki myös vahvasta loppuvuodesta, mutta myös tähän sääntöön on historiassa useita poikkeuksia. Viime vuoden viimeisen kvartaalin heikkous on kuitenkin jo kaukainen muisto ja esimerkiksi USA:ssa (S&P 500: +20,7 % euroissa YTD) saavutettiin jälleen osakemarkkinoiden kaikkien aikojen korkeimmat lukemat. Euroopassa (STOXX 600: +17,3 % YTD) osakemarkkinoiden kehitys on ollut lähes USA:ta vastaavaa, eivätkä kehittyvät markkinatkaan (+14,7 % euroissa YTD) ole osoittaneet heikkoutta, vaikka niiden tuotto onkin Kiinaa (MSCI China: +25,8 % euroissa YTD) lukuunottamatta jäänyt läntisiä osakemarkkinoita heikommiksi.

Merkittävimmät syyt osakemarkkinoiden vahvuuteen ovat keskuspankkilähtöisiä. Globaalit taantumapelot saivat USA:n keskuspankin vuodenvaihteen tienoilla muuttamaan korkopolitiikkaansa merkittävästi kiristävästä jopa koronlaskuihin vihjaavaan suuntaan ja samaan aikaan Kiinan keskuspankki aloitti voimakkaan elvytyksen. Näiden toimien ja kommunikaatiomuutosten ansiosta etenkin pitkät korot ovat laskeneet merkittävästi ja samaan aikaan Kiinan talouden toimeliaisuutta kuvaavat mittarit ovat kääntyneet jälleen positiivisiksi. Globaali talouskasvu ei ole sakannut pelätysti, vaan päätynee kuluvankin vuoden osalta hyvälle tasolle, vaikkakin joitain kymmenyksiä aikaisempaa matalammaksi. Myös yritysten tulokset ovat olleet pelättyä parempia ja esimerkiksi USA:ssa, missä ensimmäisen kvartaalin tuloskausi on pisimmällä, ovat yritykset pystyneet keskimäärin ylittämään mataliksi painetut tulosennusteet.

USA:n ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut jatkuvat yhä ja niihin odotetaan jonkinlaista ratkaisuyritystä jälleen tämän kuukauden aikana. Osakemarkkinat ovat hinnoitelleet erittäin positiivisen lopputuloksen jo pitkään jatkuneille kiistoille ja siten niihin liittyy merkittävä pettymyksen riski. Kumpikaan osapuoli ei halua vaarantaa haurasta talouskasvuaan, kunhan neuvotteluissa ei jouduta myymään omia arvoja tai pettämään annettuja lupauksia, joten tahtoa ratkaisun löytymiselle varmasti on. Täysin oma lukunsa on Kiinan neuvottelujen varjoon jääneet USA:n ja Euroopan väliset kauppaneuvottelut, joissa vastakkain ovat ainakin USA:n geenimuunnellut maataloustuotteet ja Euroopan autoteollisuus. Euroopan teollisuus on jo valmiiksi erittäin heikkona, eivätkä mahdolliset tuontitullit autoteollisuudelle todellakaan parantaisi tilannetta. Brexit neuvottelujen pitkä varjo lankeaa myös vielä pitkään Euroopan ylle samaan aikaan kun EU:ssa valmistaudutaan vaaleihin ja esimerkiksi Italian heikon taloudellisen tilanteen selvittämiseen.

Riskisentimentti on välillä kuin kuminauha, jonka venymisen jatkumista on mahdotonta ennustaa. Viime vuoden lopun kurssikorjauksesta pelästyminen ja osakepainon merkittävä vähentäminen olisivat kuitenkin olleet väärä päätös ja johtaneet erittäin voimakkaasta noususta paitsi jäämiseen. Kohonneet arvostustasot ja herkkä globaali poliittinen tilanne ovat kuitenkin riskitekijöitä, joita ei kannata jättää huomioimatta. Hyvä hajautus ja kurinalainen riskienhallinta ovat tässä markkinatilanteessa erityisen tärkeitä. Korkotasojen laskettua merkittävästi niiden mahdollisuus toimia osakeriskin hajauttajina on vain rajallinen. Siksi suosimmekin allokaatiossamme reaaliomaisuutta, jonka herkkyys osakemarkkinoiden lyhyemmille korjausliikkeille on ollut vain vähäistä.

About the author