Toukokuun markkina­katsaus

Toukokuu oli vihdoin kuukausi, jolloin globaali sentimentti kääntyi ja huomio keskittyi vallitseviin epävarmuustekijöihin ja poliittisiin ongelmiin. Jälkikäteen on helppo ihmetellä, että markkinoilla jaksettiin näinkin kauan jättää mm. kauppasodan ja Brexitin ratkaisuyritysten jatkuva kariutuminen huomioimatta uutisoinnin rajoittuessa pääasiassa riskimarkkinoiden vahvuuteen ja menneeseen kasvuun. Osakkeiden tekninen kuva heikkeni toukokuussa selvästi ja monilla markkinoilla päädyttiin kuukauden lopulla jo trendiviivojen ja tukitasojen alapuolelle, tai ainakin niiden välittömään läheisyyteen. Tämä yhdistettynä geopoliittisiin epävarmuustekijöihin ja kesän lähestymiseen saa meidät entistäkin varovaisemmiksi riskin suhteen.

USA:ssa S&P 500 indeksi saavutti vielä huhtikuussa kaikkien aikojen korkeimman lukemansa, mutta toukokuussa sen tuotto oli -6,4 %. Euroopassa osakkeet pakittivat kuukauden aikana STOXX 600 indeksillä mitattuna 4,9 %. Kiina, joka on ollut kehittyvien markkinoiden (-6,8 % toukokuussa euroissa) valopilkku, laski keskuspankin huhutuista tukiostoista huolimatta huimat 12,7 %. Huolimatta rajuista korjauksista toukokuussa, ovat osakkeet yhä selvästi plussalla vuoden alusta mitattuna, joten myyntiä voidaan hyvinkin nähdä vielä lisää lähitulevaisuudessa, kun instituutiot vähentävät riskipositioitaan ennen kesää. Tuloskauden alkuun on vielä aikaa ja likviditettiä vähentää entisestään lähestyvä ns. hiljainen periodi, jonka aikana yritykset eivät saa hankkia omia osakkeitaan.

Osakemarkkinoiden alkuvuoden optimismin takana oli vahva usko sovun löytymiseen Kiinan ja USA:n kauppaneuvotteluissa ennen kuin suurempaa vahinkoa ehtii globaalille talouskasvulle tapahtua. Uusimmat tariffit, teknologioiden vientirajoitteet ja esimerkiksi Kiinan uhkailu harvinaisten maametallien viennin rajoittamisella ovat kuitenkin merkkejä siitä, ettei kumpikaan osapuoli ole halukas tinkimään kannastaan. Sovun löytyminen lyhyellä tähtäimellä onkin entistäkin epätodennäköisempää.

Keskuspankkien elvyttävämpi politiikka nähtiin markkinoilla aluksi positiivisena, mutta nyt ennemminkin pakkorakona globaalin taantuman estämiseksi. Teollisuuden luottamusluvut ovat lyhyen stabiloitumisen jälkeen käääntyneet jyrkästi alas, eivätkä yritykset ole halukkaita kasvattamaan investointeja näin epävarmassa tilanteessa. Markkinat ovatkin siirtyneet hinnoittelemaan jo useita koronlaskuja USA:n keskuspankilta seuraavien 12 kuukauden aikana. Korkomarkkinat ovat lähes kaikilla kehittyneillä markkinoilla käänteisiä, mikä on yleensä edeltänyt taantumaa. Esimerkiksi Saksassa 10-vuoden valtionlainojen korko saavutti kuukauden lopulla kaikkien aikojen matalimman tasonsa.

Olemme jo jonkin aikaa kehottaneet suhtautumaan yltiöpäiseen riskinottamiseen varauksella ja pienentäneet allokaatiotamme osakkeisiin mm. listattuja kiinteistömarkkinoita keventämällä. Vähensimme viimeksi osakeriskiämme myymällä saksalaisia osakkeita Kiinan epävarmuuden ja mahdollisten autoihin liittyvien tariffien takia. Jatkamme riskin madaltamista USA:n osakeallokaatiota madaltamalla. Reaaliomaisuus on jo pitkään ollut suosikkimme tasaisten kassavirtojen ja matalamman hintariskin takia. Markkinoiden noussut heilunta tarjoaa myös mahdollisuuksia erilaisten rakennesijoitusten tekemiseen, joiden avulla voidaan tavoitella tuottoja myös laskevilla markkinoilla.

About the author