Kesäkuun markkina­katsaus

Historialisesti tarkasteluna kesäkausi on ollut osakemarkkinoille alhaisimman tuottotason kvartaali, josta tuttu ”Sell in May and Go Away” lausahdus vuosittain meitä muistuttaa. Liikaa lomakalentereita katsoneet sijoittajat saivat kesäkuussa hämmästyä, kun markkinoilla koettiin useita uusia ennätyksiä.

Yhdysvaltojen osakemarkkinoilta kertynyt tuotto vuoden ensimmäiseltä puolikkaalta oli korkein vuoden 1997 jälkeen. Samalla kesäkuun tuotto +6,89%  oli vahvinta 50-luvun jälkeen (S&P 500 indeksi).

S&P 500 indeksi saavutti kaikkien aikojen korkeimman tason 2954,18 kuukauden 20.päivä, jonka lähelle indeksi päätyi myös viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Euroopan osakemarkkinat pysyivät hyvin kehityksessä mukana, kun DJ Eurostoxx 50 indeksi nousi + 5,89%. Kehittyvilllä osakemarkkinoilla nähtiin isoja nousuja erityisesti Latinalaisessa Amerikassa ja Venäjällä. Laajempi MSCI Emerging Markets indeksi nousi kuukauden aikana + 5,70%.

Osakemarkkinoiden kehitys vuoden alusta (paikallisessa valuutassa)

 

Osakemarkkinoiden vahvan nousutrendin aikana on hyvin poikkeuksellista nähdä korkotasojen painuvan voimakkaasti alemmas. Yhdysvalloissa nähtiin valtion 10 vuoden lainan tuottotason painuvan hetkellisesti  alle 2,0 % tason, jossa laskua vuoden alun tasoihin n. – 0,75 % (vastaa kolmea koron laskua). Saksan valtion lainan osalta nähtiin uusi ennätys, kun 10 vuoden lainan tuottotaso laski kaikkien aikojen alimmille tasoille – 0,33 %. Positiivisen tuottotason hakeminen edellyttää Saksassa jo 20 vuoden maturiteettia.

Yhdysvaltojen ja Saksan 10 vuoden lainojen tuottotasojen kehitys

 

 

 

 

 

Sijoittajien arvoituksena on näiden kahden eri markkinan välittämä ristiriitainen kuva maailmantalouden kehitysuunnasta; pessimistinen korkomarkkina vs optimistinen osakemarkkina.

Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan heinäkuussa laskevan korkotasoa ensimmäistä kertaa finanssikriisin jälkeen. Koronlaskun syinä vahvasta työmarkkinasta huolimatta on voimakkaasti hiipunut teollinen aktiviteetti, alentuneet inflaatio-odotukset sekä kauppasodan luoma epävarmuus. Euroopassa EKP:n odotetaan osaltaan lisäävän tukitoimia hiipuvan talouskasvun ja inflaation johdosta, minkä vuoksi korkomarkinoilla hinnoitellaan ensimmäistä nostoa vasta vuodelle 2023.

Merkittävä uhkatekijä osakemarkkinoiden nousulle on edelleen kauppakiistan eskaloituminen Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Sijoittajat ja yritysjohtajat saivat kesäkuun viimeisenä viikonloppuna huokaista helpotuksesta, kun Trump ja Xi sopivat Osakassa neuvottelujen jatkumisesta. Yhdysvallat sallii myynnin Huaweille ja  lykkää tullikorotuksia koko lopulle tuonnille Kiinasta, jonka oli määrä astua voimaan kuukauden lopussa.

Markkinoiden ja taloussyklin saavuttaessa uusia ennätyksiä on suositeltavaa pysähtyä arvioimaan  sijoitusvarallisuuden kokonaisriskiä eri skenaarioiden kautta. Erityisesti tehokkaaseen hajautukseen tulisi kiinnittää huomiota, koska seuraavassa taantumassa korkosijoituksista ei ole saatavissa totuttua hyötyä. Olemme omassa strategiassamme luopuneet kokonaan hedge fund sijoituksista, joiden toimintamahdollisuudet ovat entisestään vaikeutuneet alhaisen korkotason ja volatiliteetin ympäristössä. Haemmme vakaata tuottoa ja hajautushyötyä salkulle mm. MicroFinance sijoitusten ja reaaliomaisuuden kautta.

Reaaliomaisuus on jo pitkään ollut suosikkimme tasaisten kassavirtojen ansiosta, jota yhä laskeva korkotaso tukee entisestään. Kansainväliset kiinteistörahastot ja infrastruktuurisijoitukset mahdollistavat edelleen kiinnostavan tuotto-riskin tason sekä hajautushyödyn saavuttamisen salkkutasolla.

About the author