Heinäkuun markkina­katsaus

Yhdysvaltojen talouskasvu on jatkunut nyt yhtäjaksoisesti pidempään, kuin kertaakaan aikaisemmin. Nousukauden aikana talouden koko (BKT) on kasvanut kumulatiivisesti noin 25 %, joka on tosin vähemmän, kuin aikaisempien nousukausien aikana. Pitkittyneeseen sykliin löytyy perusteita massiivisesta keskuspankkien elvytyksestä, kohonneesta velkaantuneisuudesta sekä tuottavuuden alhaisesta kasvusta.

Paras kesälomakausi osakemarkkinoiden suhteen ajoittui kesäkuulle, jolloin saatiin nauttia historiallisen voimakkaasta nousumarkkinasta. Heinäkuun alkupäivien jälkeen Euroopan ja kehittyvien markkinoiden tuotot jäivät pääosin negatiivisiksi. Parhaat tuotot nähtiin Yhdysvaltoissa (S&P 500 + 1,4 % ja Nasdaq + 2,2%) sekä Etelä-Euroopassa (Kreikka +4,3 % ja Italia  +1,1%). Kehittyneiden markkinoiden tuottoero kehittyviin markkinoihin nähden on kasvanut entisestään (kuva 1), johon ovat osaltaan vaikuttaneet kauppakiistan pitkittyminen, vahvistuva USD sekä maailman talouskasvun hidastuminen.

Euroopassa talouskasvu ja inflaatio-odotusten hiipuminen sai Euroopan keskuspankin johdosta väistyvän Draghin indikoimaan vielä uusia elvytystoimia. Odotuksena on, että syyskuussa EKP aloittaa mm. lainojen osto-ohjelman uudestaan. Euro-alueen valtionlainojen ”tarjoama tuotto” painui edelleen negatiivisemmaksi (Saksan 10 vuoden lainan tuotto heinäkuun lopussa -0,44%). Eurooppalaisten pankkien ahdinkoa negatiiviset korot tulevat näin ollen painamaan vielä pitkään. Nähtäväksi jää, mitä aseita EKP:lle jää seuraavaan taantumaan saavuttaessa?

Yhdysvalloissa keskuspankki vahvisti aikeet ensimmäisestä koronlaskusta yli 10 vuoteen. FED perustelee toimia vakuutuksena hidastuvaa talouskasvua ja kauppasodan aiheuttamaa epävarmuutta vastaan.

Iso-Britanian uuden pääministerin valinnan myötä Punnan kurssi heikentyi voimakaasti erityisesti dollaria vastaan (-4,20%), kun riskit kovasta Brexitistä nousi taas sijoittajien huoleksi. Valuuttamarkkinoilla dollari vahvistus laajalla rintamalla myös muita valuuttoja vastaan (EUR heikentyi – 2,6%).

Osakemarkkinoiden kehitys vuoden alusta: kehittyneet vs kehittyvät markkinat globaalisti

Kuva 1 : Bloomberg (MSCI Maailma USD ja MSCI EM USD indeksit)

Merkittävin uhkatekijä osakemarkkinoiden kehitykselle on edelleen kauppakiistan eskaloituminen Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Lisäksi on odotettavissa, että kauppaneuvottelut EU:n kanssa tulevat kiristymään vuoden loppua kohti mentäessä.

Markkinoiden ja taloussyklin saavuttaessa uusia ennätyksiä on suositeltavaa pysähtyä arvioimaan  sijoitusvarallisuuden kokonaisriskiä eri skenaarioiden kautta. Erityisesti tehokkaaseen hajautukseen tulisi kiinnittää huomiota, koska seuraavassa taantumassa korkosijoituksista ei ole saatavissa totuttua hyötyä. Olemme omassa strategiassamme luopuneet kokonaan hedge fund sijoituksista, joiden toimintamahdollisuudet ovat entisestään vaikeutuneet alhaisen korkotason ja volatiliteetin ympäristössä. Haemmme vakaata tuottoa ja hajautushyötyä salkuille mm. osakefaktoreista,  MicroFinance sijiotuksista sekä painottamalla edelleen reaaliomaisuutta globaalisti.

Reaaliomaisuus on jo pitkään ollut suosikkimme tasaisten kassavirtojen ansiosta, jota yhä laskeva korkotaso tukee entisestään. Kansainväliset kiinteistörahastot ja infrastruktuurisijoitukset mahdollistavat edelleen kiinnostavan tuotto-riskin tason sekä todellisen hajautushyödyn saavuttamisen salkkutasolla.

About the author