Systemaattisia sijoitusratkaisuja
algoritmipohjaisten tulosten perusteella

JAMin hallinnoimat rahastot perustuvat systemaattiseen ja algoritmipohjaiseen salkunhoitoon. Sen sijaan, että rahastoja hoidettaisiin perinteisellä tavalla salkunhoitajan markkinanäkemykseen nojautuen, noudattavat ne täysin ennalta määriteltyjä sääntöjä ja strategioita. Hyödynnämme osaamistamme suurten tietomassojen automaattisessa käsittelyssä ja annamme algoritmin tehdä sijoituspäätökset objektiivisesti ja ilman ihmisille ominaisia käyttäytymismalleja. Pystymme koneellisesti optimoimaan sijoitussalkuille optimaalisen koostumuksen ja toteutamme sijoitukset kohderahastoihin ja ETF:iin mahdollisimman kustannustehokkaasti.

JAM Systematic - Liquid Alternatives

Rahasto tarjoaa kustannustehokkaan tavan sijoittaa matalariskiseen vaihtoehtoisista sijoituskohteista koostuvaan salkkuun.

JAM Systematic - World Sectors

Rahasto tarjoaa kustannustehokkaan tavan sijoittaa niihin kansainvälisiin toimialoihin, joiden tuotto-odotus on kulloinkin paras mahdollinen.

Ota yhteyttä

* Pakollinen tieto