Systemaattisia sijoitusratkaisuja
algoritmipohjaisten tulosten perusteella

JAMin hallinnoimat rahastot perustuvat systemaattiseen ja algoritmipohjaiseen salkunhoitoon. Sen sijaan, että rahastoja hoidettaisiin perinteisellä tavalla salkunhoitajan markkinanäkemykseen nojautuen, noudattavat ne täysin ennalta määriteltyjä sääntöjä ja strategioita. Hyödynnämme osaamistamme suurten tietomassojen automaattisessa käsittelyssä ja annamme algoritmin tehdä sijoituspäätökset objektiivisesti ja ilman ihmisille ominaisia käyttäytymismalleja. Pystymme koneellisesti optimoimaan sijoitussalkuille optimaalisen koostumuksen ja toteutamme sijoitukset kohderahastoihin ja ETF:iin mahdollisimman kustannustehokkaasti.

JAM Systematic - World Sectors

Rahasto tarjoaa kustannustehokkaan tavan sijoittaa niihin kansainvälisiin toimialoihin, joiden tuotto-odotus on kulloinkin paras mahdollinen.

Tehokkaasti hajautettu sijoitussalkku yhdellä sijoituksella

JAM mahdollistaa sijoitusratkaisujensa avulla hyvän hajautuksen omaisuuslajeihin, joissa kohderahastojen minimimerkintäsummat voivat olla todella korkeita, tai jotka ovat vain rajoitetusti saatavilla eri sijoittajaryhmille. Rahastomuotoinen hajauttaminen on myös kustannus- ja verotehokasta kun kaikki kohderahastoista mahdollisesti saatavat alennukset maksetaan takaisin rahastolle.

JAM Real Estate

Rahasto on vaivaton ratkaisu kiinteistösijoittamisesta kiinnostuneille ja tarjoaa tehokkaan hajautuksen kiinteistöomaisuuteen.

Ota yhteyttä

* Pakollinen tieto