Rekisteriseloste ja tietosuoja

 

Henkilötietojen käsittely JAM Advisorsissa

JAM Advisors käsittelee henkilötietoja henkilötietolain sekä rahoitus- ja sijoituspalvelualaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti. JAM Advisorsissa huolehditaan yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, markkinointiin sekä riskienhallintaan.

Henkilötietojen hallinnointia varten JAM Advisorsilla on useita henkilörekistereitä, josta kustakin on laadittu erillinen rekisteriseloste.

JAM Advisorsin asiakasrekisterin rekisteriseloste »

Muut JAM Advisorsin rekisteriselosteet löytyvät JAM Advisorsin toimipaikoista tai sellaisen voi pyytää myös postitse.

Tietoja henkilörekistereihin hankitaan rekisteröidyiltä itseltään, hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Lisäksi JAM Advisorsin edustajien kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa ja viestejä voidaan tallentaa, jotta voidaan varmistua viestien sisällöstä.

JAM Advisors ei luovuta hallussaan olevia tietoja sivullisille muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella tai lain edellyttämissä tapauksissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jokaisella rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttämistä suoramarkkinointiin. Tarkastus-, korjaus ja täydennyspyynnöt osoitetaan seuraavasti: JAM Advisors, Pohjoisesplanadi 35 Aa, 00100 Helsinki. Rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Evästeiden käyttö (Cookies)

Näillä Internet-sivuilla on käytetty ns. evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle Internet-sivulta. Tekstitiedosto sisältää tietoa, ja sitä käytetään esimerkiksi helpottamaan sivujen käyttöä.

Evästeitä on kahdenlaisia. Toiset evästeet tallentavat tiedoston käyttäjän tietokoneelle pitkäksi ajaksi. Niitä käytetään esimerkiksi toiminnoissa, jotka kertovat, mitä uutta kyseiselle Internet-sivulle on tullut sen jälkeen kun käyttäjä kävi siellä edellisen kerran. Toisentyyppiset evästeet, ns. sessioncookies-evästeet, tallentuvat vain väliaikaisesti siksi ajaksi kun käyttäjä on kyseisellä sivulla.

JAM Advisors käyttää evästeitä siksi, että voimme niiden avulla tehdä sivujen käyttöä koskevia tilastoja luotettavammin ja näin parantaa sivustoamme. Käytämme evästeitä myös helpottamaan sivujen käyttöä. JAM Advisors ei tallenna evästeisiin henkilötietoja tai muuta arkaluontoista tietoa.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomaathan, että JAM Advisors katsoo sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä.

Evästeiden poisto

Ohjeet evästeiden poistoon (https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/).