Kapitalförvaltning med unik information

JAM Advisors Ab är ett bankoberoende och innovativt finländskt kapitalförvaltnings- och analysföretag som starkt stöder sig på kvantitativa verktyg. Grunden för vår kapitalförvaltning är X-Ray –tjänsten, som möjliggör en genomlysning och noggrann analys av våra kunders totala förmögenhet. Våra kunder är institutionella investerare, stiftelser, förmögna privatpersoner och familjer. X-Ray samlar in informationen om kundens placeringstillgångar och sammanställer datan i en sådan form som är unik för JAMs kapitalförvaltare.

Kapitalförvaltning med dynamiska verktyg

Med hjälp av transparent rapportering och en öppen arkitektur i valet av placeringsinstrument skapar vår kundcentrerade kapitalförvaltningstjänst mervärde i din placeringsverksamhet.

X-Ray visualiserar hela din förmögenhet

X-Ray -tjänsten visualiserar dina tillgångar på ett övergripande sätt, oberoende av vilka banker eller kapitalförvaltare du anlitar.

Aktuellt

JAM i siffror

0 mrd. €
Tillgångar som
tjänsterna omfattar
0+
Nöjda kunder
0
medarbetare
Aktiemarknaderna steg i början av juni, men riktningen svängde i mitten av månaden och indexen stannade nära nivåerna från slutet av maj. S&P 500 Net Total Return USD -indexet steg 0,6 i juni med 0,5 % mätt i euro. De stigande räntorna och en starkare dollar har påverkat utvecklingsländernas aktier och räntepappaer noterade i lokala...
Läs mer
Aktiemarknaderna steg i början av juni, men riktningen svängde i mitten av månaden och indexen stannade nära nivåerna från slutet av maj. S&P 500 Net Total Return USD -indexet steg 0,6 i juni med 0,5 % mätt i euro. De stigande räntorna och en starkare dollar har påverkat utvecklingsländernas aktier och räntepappaer noterade i lokala...
Läs mer

Kontakta oss

* Obligatoriska uppgifter