Kapitalförvaltning med unik information

JAM Advisors Ab är ett bankoberoende och innovativt finländskt kapitalförvaltnings- och analysföretag som starkt stöder sig på kvantitativa verktyg. Grunden för vår kapitalförvaltning är X-Ray –tjänsten, som möjliggör en genomlysning och noggrann analys av våra kunders totala förmögenhet. Våra kunder är institutionella investerare, stiftelser, förmögna privatpersoner och familjer. X-Ray samlar in informationen om kundens placeringstillgångar och sammanställer datan i en sådan form som är unik för JAMs kapitalförvaltare.

Kapitalförvaltning med dynamiska verktyg

Med hjälp av transparent rapportering och en öppen arkitektur i valet av placeringsinstrument skapar vår kundcentrerade kapitalförvaltningstjänst mervärde i din placeringsverksamhet.

X-Ray visualiserar hela din förmögenhet

X-Ray -tjänsten visualiserar dina tillgångar på ett övergripande sätt, oberoende av vilka banker eller kapitalförvaltare du anlitar.

Aktuellt

JAM i siffror

0 mrd. €
Tillgångar som
tjänsterna omfattar
0+
Nöjda kunder
0
medarbetare
Aktiemarknaderna tog en paus i september och de relativt sett största rörelserna sågs inte bland aktierna utan på de sk. riskfria räntemarknaderna, där de stigande räntorna resulterade i lägre pris på lån. Stödd av de stigande räntorna försökte banksektorn i Europa för första gången på länge stiga mer än marknaden över lag. Sektorn svängde dock...
Läs mer
Aktiemarknaderna tog en paus i september och de relativt sett största rörelserna sågs inte bland aktierna utan på de sk. riskfria räntemarknaderna, där de stigande räntorna resulterade i lägre pris på lån. Stödd av de stigande räntorna försökte banksektorn i Europa för första gången på länge stiga mer än marknaden över lag. Sektorn svängde dock...
Läs mer

Kontakta oss

* Obligatoriska uppgifter