Kapitalförvaltning med unik information

JAM Advisors Ab är ett bankoberoende och innovativt finländskt kapitalförvaltnings- och analysföretag som starkt stöder sig på kvantitativa verktyg. Grunden för vår kapitalförvaltning är X-Ray –tjänsten, som möjliggör en genomlysning och noggrann analys av våra kunders totala förmögenhet. Våra kunder är institutionella investerare, stiftelser, förmögna privatpersoner och familjer. X-Ray samlar in informationen om kundens placeringstillgångar och sammanställer datan i en sådan form som är unik för JAMs kapitalförvaltare.

Kapitalförvaltning med dynamiska verktyg

Med hjälp av transparent rapportering och en öppen arkitektur i valet av placeringsinstrument skapar vår kundcentrerade kapitalförvaltningstjänst mervärde i din placeringsverksamhet.

X-Ray visualiserar hela din förmögenhet

X-Ray -tjänsten visualiserar dina tillgångar på ett övergripande sätt, oberoende av vilka banker eller kapitalförvaltare du anlitar.

Aktuellt

JAM i siffror

0 mrd. €
Tillgångar som
tjänsterna omfattar
0+
Nöjda kunder
0
medarbetare
Aktiemarknaderna lugnade ner sig när spänningarna mellan Nordkorea och USA avtog. De koreanska ledarna träffades på ett toppmöte med målsättningen att köra ned kärnvapenprogrammet och avsluta det över 65 år långa kriget. Det första kvartalets resultat har dessutom för många amerikanska teknoligibolag varit mycket starka, vilket minskat oron förknippad med deras börsutveckling. Dagsrörelserna för aktierna...
Läs mer
Aktiemarknaderna lugnade ner sig när spänningarna mellan Nordkorea och USA avtog. De koreanska ledarna träffades på ett toppmöte med målsättningen att köra ned kärnvapenprogrammet och avsluta det över 65 år långa kriget. Det första kvartalets resultat har dessutom för många amerikanska teknoligibolag varit mycket starka, vilket minskat oron förknippad med deras börsutveckling. Dagsrörelserna för aktierna...
Läs mer

Kontakta oss

* Obligatoriska uppgifter