Kapitalförvaltning med unik information

JAM Advisors Ab är ett bankoberoende och innovativt finländskt kapitalförvaltnings- och analysföretag som starkt stöder sig på kvantitativa verktyg. Grunden för vår kapitalförvaltning är X-Ray –tjänsten, som möjliggör en genomlysning och noggrann analys av våra kunders totala förmögenhet. Våra kunder är institutionella investerare, stiftelser, förmögna privatpersoner och familjer. X-Ray samlar in informationen om kundens placeringstillgångar och sammanställer datan i en sådan form som är unik för JAMs kapitalförvaltare.

Kapitalförvaltning med dynamiska verktyg

Med hjälp av transparent rapportering och en öppen arkitektur i valet av placeringsinstrument skapar vår kundcentrerade kapitalförvaltningstjänst mervärde i din placeringsverksamhet.

X-Ray visualiserar hela din förmögenhet

X-Ray -tjänsten visualiserar dina tillgångar på ett övergripande sätt, oberoende av vilka banker eller kapitalförvaltare du anlitar.

Aktuellt

JAM i siffror

0 mrd. €
Tillgångar som
tjänsterna omfattar
0+
Nöjda kunder
0
medarbetare
Årets första kvartal avslutades utan att marknaden fick klarhet i de teman som skapat oro under inledningen av året. Brexit, USA och Kinas handelsrelationer samt den tyska industrins inbromsning  och samtidigia fall i förtroende­indikatorerna för ekonomin är redan kända problem och dämpande därför inte marknadens positiva sentiment. De långa räntorna sjönk ytterligare och räntekurvan är...
Läs mer
Årets första kvartal avslutades utan att marknaden fick klarhet i de teman som skapat oro under inledningen av året. Brexit, USA och Kinas handelsrelationer samt den tyska industrins inbromsning  och samtidigia fall i förtroende­indikatorerna för ekonomin är redan kända problem och dämpande därför inte marknadens positiva sentiment. De långa räntorna sjönk ytterligare och räntekurvan är...
Läs mer

Kontakta oss

* Obligatoriska uppgifter