Kapitalförvaltning med unik information

JAM Advisors Ab är ett bankoberoende och innovativt finländskt kapitalförvaltnings- och analysföretag som starkt stöder sig på kvantitativa verktyg. Grunden för vår kapitalförvaltning är X-Ray –tjänsten, som möjliggör en genomlysning och noggrann analys av våra kunders totala förmögenhet. Våra kunder är institutionella investerare, stiftelser, förmögna privatpersoner och familjer. X-Ray samlar in informationen om kundens placeringstillgångar och sammanställer datan i en sådan form som är unik för JAMs kapitalförvaltare.

Kapitalförvaltning med dynamiska verktyg

Med hjälp av transparent rapportering och en öppen arkitektur i valet av placeringsinstrument skapar vår kundcentrerade kapitalförvaltningstjänst mervärde i din placeringsverksamhet.

X-Ray visualiserar hela din förmögenhet

X-Ray -tjänsten visualiserar dina tillgångar på ett övergripande sätt, oberoende av vilka banker eller kapitalförvaltare du anlitar.

Aktuellt

JAM i siffror

0 mrd. €
Tillgångar som
tjänsterna omfattar
0+
Nöjda kunder
0
medarbetare
Oron på aktiemarknaderna fortsatte i november och speciellt i Europa blev den positiva stämningen under de första veckorna igen negativ mot slutet av månaden och indexen stannade nära månadens lägsta nivåer. Korrigeringen på samtliga betydande marknader är redan över 10 % och när året närmar sig sitt slut är det uppenbart att det inte blir...
Läs mer
Oron på aktiemarknaderna fortsatte i november och speciellt i Europa blev den positiva stämningen under de första veckorna igen negativ mot slutet av månaden och indexen stannade nära månadens lägsta nivåer. Korrigeringen på samtliga betydande marknader är redan över 10 % och när året närmar sig sitt slut är det uppenbart att det inte blir...
Läs mer

Kontakta oss

* Obligatoriska uppgifter