Kapitalförvaltning med unik information

JAM Advisors Ab är ett bankoberoende och innovativt finländskt kapitalförvaltnings- och analysföretag som starkt stöder sig på kvantitativa verktyg. Grunden för vår kapitalförvaltning är X-Ray –tjänsten, som möjliggör en genomlysning och noggrann analys av våra kunders totala förmögenhet. Våra kunder är institutionella investerare, stiftelser, förmögna privatpersoner och familjer. X-Ray samlar in informationen om kundens placeringstillgångar och sammanställer datan i en sådan form som är unik för JAMs kapitalförvaltare.

Kapitalförvaltning med dynamiska verktyg

Med hjälp av transparent rapportering och en öppen arkitektur i valet av placeringsinstrument skapar vår kundcentrerade kapitalförvaltningstjänst mervärde i din placeringsverksamhet.

X-Ray visualiserar hela din förmögenhet

X-Ray -tjänsten visualiserar dina tillgångar på ett övergripande sätt, oberoende av vilka banker eller kapitalförvaltare du anlitar.

JAM i siffror

0 mrd. €
Tillgångar som
tjänsterna omfattar
0+
Nöjda kunder
0
medarbetare
Det nya året startade med en rejäl uppgång på aktiemarknaderna. USA och tillväxtmarknaderna var de starkaste marknaderna även i januari. Det amerikanska S&P 500 Net Total Return USD -indexet steg i januari med 5,7 %, fastän vi i slutet av månaden såg tecken på en annalkande säljvåg. MSCI Emerging Net Total Return USD –indexet steg...
Läs mer
Det nya året startade med en rejäl uppgång på aktiemarknaderna. USA och tillväxtmarknaderna var de starkaste marknaderna även i januari. Det amerikanska S&P 500 Net Total Return USD -indexet steg i januari med 5,7 %, fastän vi i slutet av månaden såg tecken på en annalkande säljvåg. MSCI Emerging Net Total Return USD –indexet steg...
Läs mer

Kontakta oss

* Obligatoriska uppgifter