Kapitalförvaltning med unik information

JAM Advisors Ab är ett bankoberoende och innovativt finländskt kapitalförvaltnings- och analysföretag som starkt stöder sig på kvantitativa verktyg. Grunden för vår kapitalförvaltning är X-Ray –tjänsten, som möjliggör en genomlysning och noggrann analys av våra kunders totala förmögenhet. Våra kunder är institutionella investerare, stiftelser, förmögna privatpersoner och familjer. X-Ray samlar in informationen om kundens placeringstillgångar och sammanställer datan i en sådan form som är unik för JAMs kapitalförvaltare.

Kapitalförvaltning med dynamiska verktyg

Med hjälp av transparent rapportering och en öppen arkitektur i valet av placeringsinstrument skapar vår kundcentrerade kapitalförvaltningstjänst mervärde i din placeringsverksamhet.

X-Ray visualiserar hela din förmögenhet

X-Ray -tjänsten visualiserar dina tillgångar på ett övergripande sätt, oberoende av vilka banker eller kapitalförvaltare du anlitar.

Aktuellt

JAM i siffror

0 mrd. €
Tillgångar som
tjänsterna omfattar
0+
Nöjda kunder
0
medarbetare
Marknadsrörelserna i januari var en spegelbild av decembermånadens rörelser. De tillgångsslag och sektorer som led mest i december var de största vinnarna i januari, fastän nettoflödena till de mest riskfyllda placeringsobjekten ännu var negativa. Sentimentet har klart förbättrats från nivåerna före årsskiftet och t.ex. VIX-indexet har redan sjunkit till 16-nivån. Den senaste tidens rörelser kan...
Läs mer
Marknadsrörelserna i januari var en spegelbild av decembermånadens rörelser. De tillgångsslag och sektorer som led mest i december var de största vinnarna i januari, fastän nettoflödena till de mest riskfyllda placeringsobjekten ännu var negativa. Sentimentet har klart förbättrats från nivåerna före årsskiftet och t.ex. VIX-indexet har redan sjunkit till 16-nivån. Den senaste tidens rörelser kan...
Läs mer

Kontakta oss

* Obligatoriska uppgifter