JAM Advisor är en betydande expertorganisation på strukturerade placeringar

Föreningen för Strukturerade produkter i Finland (FSPA) har publicerat statistik över försäljningsvolymer och marknadsandelar beträffande strukturerade placeringsprodukter under år 2017.

År 2017 tecknades strukturerade placeringsprodukter i Finland för ca 1,4 miljarder euro, vilket motsvarar ca 30 % av teckningar i placeringsfonder under samma period, totalt 4,5 miljarder euro. Tillväxt från föregående år är ca 5 %. JAM Advisors Ab:s marknadsandel var 8,13 % och placerade sig fint genast efter de nordiska storbankerna.

JAM Advisors erbjuder skräddarsydda placeringsinstrument, där utgångspunkten alltid är kundens behov. Vårt mål är att möjliggöra en optimal risk-avkastningsprofil i produkten, för att ge den eftersträvade effekten i kundens placeringsportfölj som en helhet. Vårt team har flera decenniers erfarenhet av att strukturera placeringsprodukter för riskhantering och portföljoptimering, av upphandling samt av andrahandsmarkandsanalys. Teamet har erfarenhet från ledande europeiska investeringsbanker i London, Luxembourg, Frankfurt och Helsingfors. Med vårt breda nätverk av olika emittenter kan vi erbjuda marknadens högklassigaste och mest konkurrenskraftiga motparter oberoende av investeringsstrategi.

JAM Advisors anslöt sig till FSPA under våren 2017, varmed våra försäljningsvolymer och marknadsandelar publicerades nu för första gången.

FSPA:s pressmeddelande på finska finns att läsa på: http://www.sijoitustuotteet.fi/wp/wp-content/uploads/2018/03/Volyymitiedote-2017.pdf

About the author

Leave a Reply