JAM Advisors blir medlem i FINSIF

JAM Advisors har blivit medlem i FINSIF (Finland’s Sustainable Investment Forum ry). FINSIF är en förening som främjar hållbara investeringar med beaktande av kriterier för miljö, samhälle och god förvaltningssed (ESG).

FINSIF är ett utmärkt forum vad gäller aktuell information om hållbara investeringar. Föreningen arrangerar skolningar och evenemang samt samlar in material åt sina medlemmar. På det här sättet kan medlemmar dela med sig av sina erfarenheter åt andra aktörer i branschen.

Hållbara investeringar har gått från att främst exkludera enskilda företag eller branscher mot att istället engagera sig genom ägandet och genom att försöka styra företagsverksamheten mot ett hållbarare förhållningssätt. Företag som beaktar och främjar hållbarhet attraherar ett större antal placerare och kan finansiera sin verksamhet med förmånligare villkor.

”Vi har redan länge erbjudit våra kunder placeringsalternativ som klassas som hållbara. Detta har vi gjort tillsammans med våra samarbetspartners och nu när vi blir medlemmar vidareutvecklar vi våra placeringsprocesser för att ännu bättre beakta kriterierna för hållbara investeringar” säger JAM Advisors VD Jukka Pirskanen.

”Det blir allt vanligare att det ställs krav på hållbarhet i placeringsverksamheten och kriterierna för hur det mäts utvecklas kontinuerligt. Målet är att vi i våra portföljrapporter ger våra kunder en välgrundad hållbarhetsanalys” fortsätter Jukka Pirskanen.

”Vi är övertygade om att hållbara placeringar har positiva effekter inte bara på samhället och miljön, utan också på långsiktiga avkastningsförväntningar då vi placerar i företag som beaktar hållbarhetskriterierna” konstaterar JAM Advisors placeringsdirektör Jani Laitinen.

JAM Advisors ansvarsperson för hållbara investeringar Antti Rikka (tfn. 010 3214022) ger gärna mera information.

About the author

Leave a Reply