Månadsöversikt – januari

Marknadsrörelserna i januari var en spegelbild av decembermånadens rörelser. De tillgångsslag och sektorer som led mest i december var de största vinnarna i januari, fastän nettoflödena till de mest riskfyllda placeringsobjekten ännu var negativa. Sentimentet har klart förbättrats från nivåerna före årsskiftet och t.ex. VIX-indexet har redan sjunkit till 16-nivån. Den senaste tidens rörelser kan ändå närmast anses vara en reaktion på ett väldigt översålt läge och framtiden får utvisa hur stabil marknaderns återhämtning är. Mycket uppmuntrande är ändå t.ex. det faktum att kontanternas andel av placerarns totala förmögenhet är hög och aktieallokeringen motsvarande låg.

Aktiemarknadernas uppgång var verkligen stark i januari och i spetsen för uppgången glänste tillväxtmarknadernas aktier. MSCI Daily Emerging Markets Net TR indexet steg med 8,77 % mätt i euro. Det amerikanska S&P 500 indexet var en god tvåa med en avkastning på 7,99 %. Inte heller det europeiska STOXX 600 indexets avkastning på 6,32 % var mycket sämre. De nordiska aktierna steg under månaden med 5,20 % och de inhemska aktierna – med sin avkastning på 8,15 % – var igen Nordens bästa.

I skrivande stund har vi för USA:s del hunnit halvvägs i resultatperioden och även den europeiska resultatperioden har kommit igång. Nedgången i den globala tillväxten gav sig tillkänna som måttliga revideringar i resultatförväntningarna för Q4 före resultatperioden. Nu verkar det som om de här förväntningarna överträffas med några procent. Fjärde kvartalets resultattillväxt verkar landa på ca 15 % och försäljningstillväxten på 6 %. För Europas del är motsvarande siffror 6 % för resultattillväxten och 8 % för försäljningstillväxten. Den amerikanska resultattilväxten för år 2019 förväntas enligt Bloomberg bli 5 % och 6 % i Europa, dvs. tillväxttakten är klart svagare än under de föregående åren.

FED bidrog med slutårets största överraskningar och förändringar på finansmarknaderna genom att ge räntehöjningskommunikationen en återhållsammare ton. De fyra förväntade räntehöjningarna för år 2019 har nu ändrats till endast en  höjning på sommaren. Som en följd härav sjönk de amerikanska långa räntorna snabbt till under 3-procentsnivån. Det här återspeglar osäkerhets­faktorerna som hänför sig till den ekonomiska tillväxten och är i linje med de snabbt sjunkande förtroendesiffrorna och med undersökningarna som förutspår den ekonomiska aktiviteten. Aktiemarknaderna tycks ändå tills vidare bortse från de här orosmomenten.

I vår modellportfölj drog vi nytta av att vi tidigare höjt allokeringen till neutralvikt på de starkt stigande tillväxtmarknaderna. Europa, som vi underviktar, var igen den svagaste regionen. En ljuspunkt i Europa var de av oss rekommenderade listade fastighetsbolagen, vilka under månaden steg med över 10 %.  Även på räntesidan var avkastningen för de mera riskfyllda placeringsobjekten god i januari och vi fortsätter även här att rekommendera tillväxtmarknader. De snabbt sjunkande räntorna bidrog till god avkastning även för ränteplaceringar med lägre risk, vars framtida avkastningsförväntningar nu blev ännu sämre. I stället för dessa ränteplaceringar söker vi stabilitet i vår modellportfölj genom att övervikta realegendom.

About the author