Månadsöversikt – april

År 2019 fortsätter i positiva tongångar och svaren på de mest betydande frågorna tycks hela tiden skjutas framåt utan inverkan på marknadssentimentet. Ett starkt första kvartal har i allmänhet också varit ett tecken på ett starkt helår, men även för denna regel finns flera undantag i historien. Det svaga sista kvartalet i fjol börjar vara ett avlägset minne och t.ex. i USA  (S&P 500: +20,7 % i euro YTD) uppnåddes återigen alla tiders högsta nivåer. I Europa (STOXX 600: +17,3 % YTD) har aktiemarknadens utveckling varit nästan i linje med USA:s och ej heller har tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging Markets +14,7 % i euro YTD) visat svaghet, även om de med undantag för Kina (MSCI China: +25,8 % i euro YTD) inte har nått upp till avkastningarna på västvärldens aktiemarknader.

De största orsakerna till aktiemarknadernas styrka härrör sig från centralbankerna. Global recessionsrädsla fick USA:s centralbank att radikalt ändra sin räntepolitik vid årsskiftet, från att ha varit åtstramande till att bli till och med stimulerande. Samtidigt inledde Kinas centralbank kraftiga stimulansåtgärder. Dessa åtgärder och förändringen i kommunikationen har lett till kraftigt sjunkande långa räntor och samtidigt har ekonomiska indikatorerna för Kina påvisat positivare tendenser. Den globala tillväxten har inte sackat efter som befarat, utan kommer att vara på en hyfsad nivå under 2019 även om den är några tiondedelar lägre än i fjol. Även företagens resultat har varit bättre än befarade och t.ex. i USA som är längst hunnen i kvartalsrapporteringen, har företagen i snitt överträffat de ganska lågt ställda resultatförväntningarna.

Handelsförhandlingarna mellan USA och Kina pågår fortfarande och förväntas leda till någon form av lösning under maj månad. Aktiemarknaderna har för närvarande prissatt ett väldigt positivt utfall i den redan utdragna frågan och således är ett frö sått för besvikelse.  Båda parter har en stor vilja att nå en lösning, eftersom ingendera vill riskera sin sköra ekonomiska tillväxt, så länge man inte behöver köpslå med sina egna värderingar eller bryta givna löften. Ett helt annat kapitel som fallit i skymundan för de kinesiska förhandlingarna, är förhandlingarna mellan USA och Europa. I förhandlingarna ställs bl.a. de genmanipulerade lantbruksprodukterna från USA mot den europeiska bilindustrin. Den europeiska industrin är redan nu väldigt svag och eventuella importtariffer för bilindustrin gör verkligen inte situationen bättre. Brexit förhandlingarnas skugga faller ännu länge över Europa, samtidigt som man i EU förbereder sig för val och t.ex. uppklarandet av Italiens svaga ekonomi.

Risksentimentet är emellanåt likt ett gummiband, som är omöjligt att förutspå hur långt det kan sträcka sig. Med facit i hand gjorde man fel beslut under slutet av fjolåret om man minskade aktievikten,  eftersom man i så fall gick miste om en kraftig uppgång. Högre värderingsnivåer och en skör global politisk situation är dock riskfaktorer som man inte ska förneka. En effektiv diversifiering och disciplinerad riskhantering är speciellt viktigt i rådande marknadsläge. Eftersom räntorna sjunkit kraftigt erbjuder de endast begränsat diversifieringsskydd mot aktierisk. Därför föredrar vi i vår allokering realegendom, vars känslighet för aktiemarknadernas kortvariga korrigeringsfaser har varit obetydlig.

About the author