Månadsöversikt – juli

Ekonomins tillväxt i USA har nu fortgått längre än någonsin tidigare. Under pågående tillväxtperiod har ekonomins storlek (BNP) kumulativt vuxit med ca. 25 %, vilket dock är mindre än under tidigare uppgångsperioder.

Den bästa sommarmånaden för aktiemarknadernas del var juni, som bjöd på historiskt sett kraftiga uppgångar. Efter de första dagarna i juli var dock avkastningarna i Europa och på tillväxtmarknaderna i huvudsak negativa. De bästa avkastningarna stod USA för (S&P 500 + 1,4 % och Nasdaq + 2,2 %) samt Sydeuropa (Grekland +4,3 % och Italien +1,1 %). Differensen mellan utvecklade marknaders avkastning och tillväxtländernas avkastning har fortsatt att öka (graf 1), till vilken en förlängd handelskonflikt, en starkare USD och en svagare tillväxt i den globala ekonomin har bidragit.

I Europa har förväntningarna på tillväxt och inflation mattats av, vilket fick den Europeiska centralbankens avgående ledare Draghi att indikera nya stimulansåtgärder. Förväntningarna just nu är bl.a. att ECB omstartar sitt köpprogram för obligationer i september. Som en följd sjönk ”avkastningen” statslånen inom Euro-området erbjuder allt djupare in i negativt territorium (Tysklands 10 åriga låneränta avkastade -0,44 % i slutet av juli). Det återstår att se vilken arsenal ECB har kvar att använda i nästa recession? I USA sänkte centralbanken räntan för första gången på över 10 år. FED motiverar sitt beslut med en avmattning i den ekonomiska tillväxten och osäkerheten som handelskonflikten orsakar.

Valet av den nya premiärministern i Storbritannien fick pundets kurs att sjunka kraftigt mot framförallt dollarn (-4,2 %), eftersom risken för ett hårt Brexit utfall återigen orsakade huvudbry för investerarna. På valutamarknaden förstärktes dollarn på bred front även mot andra valutor (EUR försvagades –2,6 %).

Aktiemarknadernas utveckling från årets början: utvecklade marknader mot tillväxtmarknader globalt

Graf 1 : Bloomberg (MSCI World USD och MSCI EM USD index)

Det största hotet mot aktiemarknadernas utveckling är fortsättningsvis en eskalering av handelskonflikten mellan USA och Kina. Därtill kan man förvänta sig att handelsförhandlingarna med EU kommer att hårdna när vi går mot slutet av året.

Då marknaden och den ekonomiska cykeln når nya rekord är det på sin plats att stanna upp och utvärdera helhetsrisken i den egna placeringsförmögenheten via olika skenarioanalyser. Särskilt viktigt är det att fästa vikt vid en effektiv diversifiering, eftersom ränteplaceringar i följande recession inte erbjuder den nytta man är van vid. Vi eftersträvar stabila avkastningar och diversifieringsnytta i portföljerna med bl.a. aktiefaktorer, MicroFinance placeringar samt genom att fortsättningsvis fokusera på realegendom globalt, som får stöd av allt lägre räntenivåer.

About the author