Category

Okategoriserad

Månadsöversikt – juli

Ekonomins tillväxt i USA har nu fortgått längre än någonsin tidigare. Under pågående tillväxtperiod har ekonomins storlek (BNP) kumulativt vuxit med ca. 25 %, vilket dock är mindre än under tidigare uppgångsperioder. Den bästa sommarmånaden för aktiemarknadernas del var juni, som bjöd på historiskt sett kraftiga uppgångar. Efter de första dagarna i juli var dock...
Läs mer

Månadsöversikt – juni

Historiskt sett har sommarmånaderna varit den tid som erbjudit de lägsta avkastningarna, vilket det bekanta talesättet ”Sell in May and Go Away” årligen påminner oss om. Investerare som tittat för mycket på semesterkalendern överraskades ordentligt i juni då marknaden nådde nya rekordnivåer. Aktiemarknadens avkastning i USA var under det första halvåret den högsta sedan 1997....
Läs mer

Månadsöversikt – maj

Maj var äntligen en månad då sentimentet svängde och uppmärksamheten fästes på rådande osäkerhetsfaktorer och politiska problem. I efterhand är det lätt att förundras över att marknaden gång på gång och så pass länge förbisåg bl.a. strandade Brexit- och handelskonfliktsförhandlingar. I stället fokuserade marknaden på risksentimentets styrka och den gångna tillväxten. Den tekniska bilden av...
Läs mer

Månadsöversikt – april

År 2019 fortsätter i positiva tongångar och svaren på de mest betydande frågorna tycks hela tiden skjutas framåt utan inverkan på marknadssentimentet. Ett starkt första kvartal har i allmänhet också varit ett tecken på ett starkt helår, men även för denna regel finns flera undantag i historien. Det svaga sista kvartalet i fjol börjar vara...
Läs mer

Månadsöversikt – mars

Årets första kvartal avslutades utan att marknaden fick klarhet i de teman som skapat oro under inledningen av året. Brexit, USA och Kinas handelsrelationer samt den tyska industrins inbromsning  och samtidigia fall i förtroende­indikatorerna för ekonomin är redan kända problem och dämpande därför inte marknadens positiva sentiment. De långa räntorna sjönk ytterligare och räntekurvan är...
Läs mer

Månadsöversikt – februari

Återhämtningen på marknaderna fortsatte i februari fastän man inte fick några konkreta positiva nyheter om problemen som stör den globala ekonomin. I själva verket fortsatte både förtroendesiffrorna och indikatorerna som mäter den ekonomiska aktiviteten att försvagas. Marknaderna tycks för tillfället vara positiva vad beträffar möjligheterna att under månaden äntligen nå en överenskommelse i  handelsförhandlingarna mellan ...
Läs mer

Månadsöversikt – januari

Marknadsrörelserna i januari var en spegelbild av decembermånadens rörelser. De tillgångsslag och sektorer som led mest i december var de största vinnarna i januari, fastän nettoflödena till de mest riskfyllda placeringsobjekten ännu var negativa. Sentimentet har klart förbättrats från nivåerna före årsskiftet och t.ex. VIX-indexet har redan sjunkit till 16-nivån. Den senaste tidens rörelser kan...
Läs mer

Månadsöversikt – december

Det väldigt svaga året avslutades i december med en bred nedgång i alla riskfyllda tillgångsslag. Aktiemarknaderna led allra mest och t.ex. MSCI World Net TR indexet sjönk under månaden med 7,6 % räknat i dollar. För indexet var 2018 det svagaste året sedan 2008. Årsavkastningen blev -8,7 % i dollar och -4,2 % räknat i...
Läs mer

Månadsöversikt – november

Oron på aktiemarknaderna fortsatte i november och speciellt i Europa blev den positiva stämningen under de första veckorna igen negativ mot slutet av månaden och indexen stannade nära månadens lägsta nivåer. Korrigeringen på samtliga betydande marknader är redan över 10 % och när året närmar sig sitt slut är det uppenbart att det inte blir...
Läs mer
1 2 3