Dataskyddsbeskrivning och cookies

 

JAM Advisors behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och lagstiftningen som reglerar finansierings- och investeringstjänstebranschen. Hos JAM Advisors ser man till att integritetsskyddet och sekretesskyldigheten iakttas i behandlingen av personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter av flera skäl. Vi använder personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade och i kundavtalet överenskomna förpliktelser samt för att ge dig erbjudanden och ge rådgivning om produkter och tjänster.

Vi har dokumenterat våra principer i en dataskyddsbeskrivning ». I dataskyddsbeskrivningen redogör vi mera detaljerat bl.a. för hurudana personuppgifter JAM sparar, varifrån vi får information och till vad vi använder dem. Därtill berättar vi i vilka fall och på vilka grunder vi ger informationen vidare till tredje part och om den registrerades rättighet till sina egna personuppgifter.

Om du har frågor om dataskyddet och personuppgifterna kan du kontakta den person som nämns i JAMs dataskyddsbeskrivning eller skicka e-post till compliance@www.jamadvisors.fi.

Användningen av kakor (Cookies)

På de här Internetsidorna används så kallade cookies. En kaka är en liten textfil som Internetsidan sparar på användarens dator. Textfilen innehåller uppgifter och används till exempel för att underlätta användningen av sidorna.

Det finns två slag av kakor. Vissa kakor sparas på användarens dator för en lång tid. De används till exempel i funktioner som informerar om vad som har lagts till på Internetsidan sedan användaren besökte den senaste gång. Det andra slaget av kakor är s.k. Session Cookies och sparas endast tillfälligt för den tid som användaren uppehåller sig på sidan.

JAM Advisors använder kakor för att med hjälp av dem kunna utarbeta pålitligare statistik om sidorna och sålunda förbättra dem. Vi använder också kakor för att underlätta användningen av sidorna. JAM Advisors lagrar inte personuppgifter eller annan känslig information i kakorna.

Om du inte vill godkänna kakorna, kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att JAM Advisors anser att du har godkänt användningen av kakor om du inte tar dem ur bruk.

Anvisningar för hur du stänger av kakorna:(https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/).