Kapitalförvaltning med unik information

JAM Advisors Ab grundades eftersom vi ville göra saker på ett annat sätt än traditionella kapitalförvaltare. Vi är en modern, innovativ och pålitlig banbrytare inom kapitalförvaltningen.

JAM är ett bankoberoende och innovativt finländskt kapitalförvaltnings- och analysföretag som starkt stöder sig på kvantitativa verktyg.

Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att få en verklig helhetsbild av placeringsportföljens innehåll, dimensioner och dynamik. Verktygen som vi har tagit fram hjälper oss att rådge, analysera samt idka en förnuftig kapitalförvaltning. Vi vill bli kända för vår kvantitativa kapitalförvaltning och för att vi är professionella och kompromisslösa.

Vår kundcentrerade kapitalförvaltningstjänst baserar sig på dynamiska analysverktyg, transparent rapportering, bankoberoende och en öppen arkitektur i valet av placeringsinstrument. Vår tjänst har blivit synnerligen väl bemött bland vår kunder.

JAM har framgångsrikt profilerat sig som kapitalförvaltare och betrodd rådgivare åt institutionella investerare, stiftelser, förmögna privatpersoner och familjer. JAMs rådgivning grundar sig på det egna övergripande rapporterings- och analysverktyget som hanterar kundtillgångar för flera miljarder.

För oss är det viktigt att fördomsfritt föra den finansteknologiska utvecklingen framåt. Vi är flexibla, noggranna och snabba. Vi arbetar alltid i kundens intresse. Vår verksamhet är underställd Finansinspektionen.

JAM i siffror

0 mrd. €
Tillgångar som
tjänsterna omfattar
0+
nöjda kunder
0
medarbetare
~0
fondmöten per år
~0
analyserade
instrument
0år
Genomsnittstid våra
kapitalförvaltare varit
i branschen