Systematiska placeringslösningar
med hjälp av algoritmer

De av JAM förvaltade fonderna baserar sig på systematisk och algoritmbaserad portföljförvaltning. Istället för fonder, som sköts på traditionellt sätt med stöd av portföljförvaltarens marknadssyn, följer våra fonder på förhand definierade regler och strategier. Vi utnyttjar vår specialkunskap i automatisk behandling av stora datamassor och låter algoritmerna göra placeringsbesluten objektivt och utan belastning av mänskligt beteende. Vi optimerar maskinellt den för placeringsportföljen mest optimala sammansättningen och gör placeringarna i fonder eller ETFs på det kostnadseffektivaste sättet.

JAM Systematic - World Sectors

Fonden erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att placera i globala sektorer med de bästa möjliga avkastningsförväntningarna.

En väldiversifierad placeringsportfölj med en investering

JAMs placeringslösningar gör det möjligt för placerare att få en bra diversifiering till sådana förmögenhetsklasser, där fonder ofta har mycket höga minimiteckningar eller inte är tillgängliga för alla placerare. Diversifiering genom fonder är också kostnads- och skatteeffektivt. Alla eventuella provisionsåterbäringar från målfonder betalas tillbaka till fonden.

JAM Real Estate

Fonden erbjuder en enkel lösning för dem som är intresserade av fastighetsinvesteringar och ger en effektiv diversifiering av fastighetstillgångar.

Kontakta oss

* Obligatoriska uppgifter