Tietoja asiakkaalle

Tälle sivulle on koottu sijoituspalveluita koskevan sääntelyn näkökulmasta tärkeää sijoittajainformaatiota. Keskeisimpänä sääntelyn tavoitteena on parantaa sijoittajien suojaa. Sijoittajansuojan keskeiset elementit ovat:

  • Tiedonantovelvollisuus – Sijoittajille annetaan selkeää ja ymmärrettävää tietoa muun muassa tarjottavista palveluista, rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä, sekä kuluista.
  • Soveltuvuusarviointi – Sijoittajille tarjotaan tuotteita ja palveluita, jotka parhaiten soveltuvat asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen, asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin, sekä asiakkaan sijoitusosaamiseen ja – kokemukseen.
  • Asiakkaan etu ja tasavertaisuus – Tuotteiden ja palvelun tarjoamisessa tunnistetaan ja vältetään mahdollisuuksien mukaan eturistiriitatilanteet, sekä asiakkaan edun kanssa ristiriidassa olevat kannustinrakenteet.

JAM Advisors Oy pyrkii kaikessa toiminnassaan huolehtimaan sijoittajansuojasta, asiakkaiden tasapuolisesta kohtelusta ja sitä koskevan sääntelyn noudattamisesta. Yhtiö huolehtii jatkuvasti siitä, että sen henkilökunnalla on riittävä ammattitaito sijoittajansuojan varmistamiseksi. Yhtiö seuraa aktiivisesti alan sääntelyä, pitää tarpeen mukaan yhteyttä sitä valvoviin viranomaisiin ja tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa.

Asiakassuhteen yleiset ehdot

Sijoittajan tietopaketti

Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon – asiakastiedot

Tietosuojaseloste ja evästeet

Viisi käytetyintä välittäjää 2018

Toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2017

Mikäli asiakkaalla on kysymyksiä sääntelyyn, hänen oikeuksiin tai saamaansa palveluun liittyen, hän voi aina olla yhteydessä JAM Advisors Oy:n Compliance-toimintoon joko puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse. Arvostamme kaikenlaista palautetta ja haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme.

Lisätietoja ja palautetta:
Liisa Rajala
Head of Compliance & Risk Control
Puhelin: +358 50 4062254
liisa.rajala@jamadvisors.fi