JAM X-Ray – näe sijoitusvarallisuu­te­si uudessa valossa

JAM X-Ray -palvelu visualisoi varallisuutesi jakautumisen kokonaisvaltaisesti, riippumatta käyttämistäsi pankeista tai varainhoitajista.

X-Ray -palvelussa varallisuutesi läpivalaistaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja käyttämäsi instrumentit avataan tarkasti, jotta saisit todellisen käsityksen omaisuutesi allokaatiosta, riskeistä ja muista ominaisuuksista. JAM X-Ray -palvelun syvällinen analytiikka perustuu moderneihin algoritmipohjaisiin menetelmiin, jotka hyödyntävät koneoppimista. Yhdistämällä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä, pystyt muodostamaan moniulotteisen näkemyksen, jota voit hyödyntää valistuneempien sijoituspäätöksien tekemisessä ja piilevien riippuvuuksien hahmottamisessa sijoituskohteiden välillä.

X-Ray -esimerkkejä

1
2
3
4
Allokaation läpivalaisu

Visualisointiemme avulla pääset tarkastelemaan varallisuutesi jakaumatietoja mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja tarkasti. Käsittelemme läpivalaisussa sijoituksia niiden todellisten sisältöjen mukaan eli jos kyseessä on hajautettu sijoitus, kuten rahasto, perustuvat jakaumat sen todellisiin omistuksiin. Lopputuloksena on läpivalaisu, joka havainnollistaa sijoitusomaisuuden sisäiset jakaumat ja riskit, rajoittumatta pelkästään sijoituskohteiden omiin luokituksiin tai ryhmittelyihin.

Riskiraportointi

Riskiraporttimme tarjoavat mahdollisuuden tarkastella sijoitussalkun riskejä sekä salkun todellisen historiallisen kehityksen perusteella että nykysalkun ominaisuuksien perusteella. Käytössäsi on perinteisiä menetelmiä, kuten Value-at-Risk, ja edistyksellisiä simulaatioihin perustuvia skenaario-analyysejä.

Simulaatioidemme avulla pystyt analysoimaan varallisuuteesi liittyviä keskittymäriskejä ja ennakoimaan sijoitussalkkusi kehitystä erilaisissa markkinatilanteissa. Kehittämiemme algoritmien avulla luomme sijoitussalkkuasi mahdollisimman hyvin vastaavan indeksisalkun, jonka avulla voimme mallintaa indeksisalkun kehitystä erilaisissa markkinakriiseissä historian aikana sekä tiettyjen skenaarioiden toteutuessa tulevaisuudessa.

Työkalujemme avulla voit muokata salkkusi riskejä vastaamaan tulevaisuuden odotuksiasi tai selvittää esimerkiksi olennaisimmat kohteet markkinariskeiltä suojautumista varten.

Rahastojen tehokkuus

Analysoimme rahasto- ja ETF-sijoitustesi tehokkuutta edistyksellisten kvantitatiivisten menetelmien avulla. Luokittelemme sijoituskohteet kehittämämme algoritmin avulla mahdollisimman tarkasti todellisuutta vastaaviin ryhmiin, mikä mahdollistaa sijoituskohteiden oikeudenmukaisen vertailun. Huomioimme analyyseissamme sekä sijoituskohteiden tuotot että niiden saavuttamiseksi otetut riskit, ja avaamme myös niiden todelliset kulut.

Emme tee analyysissamme eroa aktiivisten ja passiivisten sijoitusten välille, vaan katsomme niiden tuloksia objektiivisesti.

Tuottoanalyysi

Tuottoanalyysiemme avulla voit analysoida ja visualisoida sijoitusomaisuutesi kokonaistuottoa ja sen muodostumista eri osakokonaisuuksista. Raporttiemme avulla saat syvällisen ymmärryksen sijoituskohteittesi tuotoista eri periodeilla ja voit helposti vertailla niitä keskenään. Analyysimme auttaa myös eri varainhoitajien objektiivisessa vertailussa, koska kaikki tunnusluvut lasketaan yhdenmukaisesti alan standardeja noudattaen. Analyysityökalumme mahdollistavat tuottojen ja tuottovaikuttajien tarkastelun sekä instrumenttikohtaisesti että erilaisiin ryhmiin luokiteltuina. Tuottolaskelmamme huomioi kaikki tuottoihin vaikuttavat tekijät kuten esimerkiksi yritystapahtumat ja todelliset hankintahinnat.